Veelgestelde vragen

 

Kan ik .htaccess gebruiken?

Ja, je kunt op ons volledige shared webhosting platform gebruikmaken van .htaccess. Om je hiermee op weg te helpen tref je hieronder een aantal voorbeelden van veel gebruikte .htaccess regels. Je kunt deze stukjes code opnemen in een .htaccess bestand op de webruimte (in de httpdocs-map) van je domein.

WordPress permalinks

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

301-redirect http:// naar https://

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} ^80$
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

301-redirect naar www (www.jouw-domeinnaam.nl)

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} (?!^www\.)^(.+)$
RewriteRule ^ http://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

301-redirect van domein a naar b

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^jouw-domeinnaam.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.jouw-domeinnaam.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://jouw-domeinnaam.nl/$1 [L,R=301,NC]

WordPress permalinks multisite

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# uploaded files
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$2 [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(.*\.php)$ $1 [L]
RewriteRule . index.php [L]

IP-adres blokkeren

Order allow,deny
deny from 1.2.3.4
allow from all

Toegang WordPress dashboard vanaf één IP-adres

<FilesMatch "^(wp-login\.php)">
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 1.2.3.4
</FilesMatch>

Gzip op Linux


# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

# Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent

Gzip op Windows

mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

Leverage browser caching

ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType text/html "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 1 month"

Wat vind je van dit antwoord?

Staat je vraag er niet tussen?

Neem contact op met onze helpdesk!

 

Contactpagina