Backupdienst voor je VPS

VPS backupdienst

Je data veilig

Wil je je geen zorgen maken over de data van je managed VPS? Kies dan voor onze backupdienst en laat ons elke nacht een volledige backup van je VPS maken.

 

Tweede datacenter

We nemen geen risico’s. De backups worden op een externe locatie (offsite) in een ander datacentrum opgeslagen en ook de backupservers zelf zijn dubbel uitgevoerd. Bij uitval van een backupnode, staat er altijd een 2e node paraat om de backups beschikbaar te houden.

 

Herstellen

Uit onze backups kunnen individuele bestanden worden hersteld of de volledige VPS configuratie. Met een volledige VPS configuratie bedoelen we alle instellingen en data van je VPS op het moment dat de backup is genomen.


Prijzen per maand

Er zijn 3 pakketten die zich onderscheiden in het aantal backups dat bewaard moet blijven. De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid schijfruimte die een VPS beschikbaar heeft. Op deze wijze heb je vooraf duidelijk en eenvoudig inzichtelijk hoeveel een pakket kost.

Backuppakket: A B C
Backups van de laatste 2 dagen
Backups van de laatste 7 dagen
Backups van de laatste 14 dagen
Prijs per GB schijfruimte € 0,20 € 0,25 € 0,30

Veelgestelde vragen over backups

De prijs van de backupdienst is afhankelijk van de hoeveelheid schijfruimte die je bij je VPS hebt afgenomen én het gekozen backuppakket. Voorbeeld: Je wilt dat wij backups van je data maken tot 7 dagen terug en kiest daarom backuppakket B. De prijs per GB is bij backuppakket B € 0,25. Je neemt 50GB aan schijfruimte af. Het maandelijkse tarief van backuppakket B is dan 50 x € 0,25 = € 12,50.
We kunnen backups op 2 manieren herstellen: individuele bestanden of een volledige VPS inclusief configuratie (system restore). Bij een system restore worden alle wijzigingen die na het moment van backup zijn gedaan ongedaan gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer de VPS totaal onbereikbaar is geworden en zo snel mogelijk weer online moet zijn. Individuele bestanden kunnen bijvoorbeeld MySQL databases zijn, of een indexpagina die per ongeluk is verwijderd.
Het is niet mogelijk om snapshots te maken. Een snapshot is een soort “forever incremental”. Dat wil zeggen dat een snapshot altijd gebruik blijft maken van de bestaande disk en alleen wijzigingen bijhoudt die daarna worden gedaan. Mocht om welke reden dan ook de bestaande disk verloren gaan, dan is de snapshot direct onbruikbaar. Het herstellen van een VPS in een vorige staat is daarna ook niet meer mogelijk. Bewust kiezen wij daarom voor de traditionele, maar veiligere manier van echte backups.
Alle backups worden opgeslagen in een ander datacentrum: de Rekenhal in Groningen. Hiermee verkleinen we de kans op dataverlies mochten er serieuze problemen in het primaire datacentrum ontstaan.