Notice & Takedown formulier

SoHosted Webhosting B.V. | Versie 1.0 | December 2020

  • Door dit formulier in te vullen en naar ons te versturen, kun je een klacht melden over materiaal of informatie welke op onze of een door ons gehoste website te vinden is.
  • Wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 7 werkdagen behandelen, zo nodig in overleg met een extern adviseur.
  • Indien het gaat om een spoedgeval, zullen wij de klacht binnen 48 uur behandelen om verdere schade te voorkomen. Wij besluiten zelf of er sprake is van een spoedmelding.
  • Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren in behandeling.
  • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van de klacht en bewaren jouw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.

NTD formulier

Formulier voor Notice and takedown

Lever bij je klacht altijd zo veel mogelijk bewijsmiddelen mee zoals:- URL- Andere omschrijving van het materiaal waarover wordt geklaagd- Indien van toepassing naam/alias/gebruikersnaam van de plaatser- Screenshot (hieronder toe te voegen)

Voeg hier eventuele screenshots of ander bewijsmateriaal toe.

Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de Website directe en grote schade veroorzaakt bij jou. Wij beoordelen jouw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs. Zo ja; motiveer de reden van de spoedmelding: